Algemene voorwaarden

Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Yumbel: gevestigd te Mechelen, adres Varkensstraat 2, 2800 Mechelen. BTW: BE0.661.996.294

Toepasselijkheid

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.

Verplichtingen Yumbel

 1. Yumbel zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaarde hygiëne maatregelen.
 2. Yumbel zal ten allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Consument ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 3. Na melding zal Yumbel de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Consument dienen per e-mail gemeld te worden op hello@yumbel.com.

Dienstverlening

 1. Yumbel bereidt maaltijden die afgeleverd worden bij De Consument binnen het (door De Consument) geselecteerde tijdvak.
 2. Om gebruik te maken van deze diensten moet De Consument de correcte gegevens invoeren.
 3. Maaltijden worden door Yumbel zelf geleverd.
 4. Maaltijden van Yumbel worden vers bereid en zijn daarmee beperkt houdbaar.
 5. Yumbel adviseert de Consument de maaltijden gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 7 graden.

Betaling

 1. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, Belfius online, KBC online.
 2. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. We aanvaarden alle betaalmiddelen die op onze website staan genoemd.

Privacy en veiligheid

 1. In je account op yumbel.be slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en andere opgegeven informatie.
 2. Nieuwsbrieven: Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws.

Cookies

 1. Cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de gerechtkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Intellectuele Eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights.
 2. Dit betekent dat je ons logo, website, foto’s, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

Annuleringsbeleid abonnementen

Pauzeren en opzeggen

 Yumbel bestelt de ingrediënten ten behoeve van jouw overeenkomst wekelijks voorafgaand aan de aflevering bij jou.In alle gevallen, bij pauzeren en opzeggen, dien je om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende gerechten en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te pauzeren of op te zeggen.Indien je de overeenkomst vóór de deadline voor wijzigingen pauzeert of opzegt zal je in de volgende week geen producten ontvangen. De deadline voor wijzigingen geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

Pauzeren

Je kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat je in een bepaalde week de levering van jouw producten laat uitvallen. De week erna wordt de bezorging weer hervat, tenzij je opnieuw pauzeert. De mededeling over het pauzeren van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account.Opzeggen

 

Indien je een ander (aanvullend) (vers)product bij jouw gerechten of een eenmalige gerechten bestelt vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.
Heb je een eenmalig (aanvullend) (vers)product of een eenmalige gerechten besteld, maar wil je deze toch niet ontvangen, dan dien je de mededeling over het annuleren van jouw bestelling vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd zal dan definitief in werking treden.

 

Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via mail: hello@yumbel.be